Interoception

Specialprogram, som styrker din indre sansning og gøre dig bedre til at mærke efter og handle på din krops reelle behov.

Introception_ IPAD