PERSONDATA- og COOKIEPOLITIK


Generelt
Denne persondatapolitik er en beskrivelse af, hvordan Anna Bogdanova ApS indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Persondatapolitikken gælder for de oplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med:

 • Besøg på en af vores hjemmesider
 • Ved køb af online programmer og Uimodståelig forløb uden sparring
 • Ved køb af Uimodståelig forløb med sparring eller 1:1 konsultationer
 • Ved tilmelding af nyhedsbreve
 • Når du kontakter vores kunderådgivning


Virksomheden Anna Bogdanova ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger.
Al henvendelse til virksomheden skal ske via
support@annabogdanova.dk.

Nedenfor finder du en beskrivelse af:

 • Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
 • Brug af databehandlere
 • Brug af cookies
 • Dine rettigheder
 • Tilbagetrækning af samtykke
 • Din ret til at klage
 • Sikkerhed
 • Vores kontaktoplysninger
 • Ændringer i persondatapolitikken
 • Yderligere oplysninger


Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

Når du er i kontakt med Anna Bogdanova ApS indsamler, opbevarer og behandler vi forskellige personoplysninger om dig. Det gælder:

 • Besøg på en af vores hjemmesider

Når du besøger en af vores hjemmesider (Annabogdanova.dk, Smertefrikrop.dk), indsamler vi automatisk oplysninger om dig, f.eks. hvilken type browser du bruger, din ip-adresse og informationer om din computer med henblik på at tilpasse og forbedre vores indhold på hjemmesiden og foretage målrettet markedsføring.

 • Ved køb af online programmer og UI forløb uden sparring

Når du køber et produkt via Simplero, indsamler vi personoplysninger dvs. dit navn og e-mail, samt oplysninger om hvilke produkter du køber, med det formål, at kunne identificere dig som kunde, registrere dine køb og betalinger, og levere de produkter eller ydelser, som du har købt hos os.

 • Ved køb af Uimodståelig forløb med sparring eller 1:1 konsultationer

Hvis du har købt et Uimodståelig forløb med sparring eller 1:1 konsultationer vil vi indsamle personoplysninger dvs. navn, telefonnummer, adresse og e-mail med det formål, at kunne identificere dig som kunde, registrere dine køb og betalinger, og levere de produkter eller ydelser, som du har købt hos os. Yderligere vil vi indsamle og opbevare sundhedsoplysninger til brug for vores rådgivning/vejledning af dig. Der er udelukkende tale om personoplysninger som du selv giver til os. Således vil vi ikke selv indsamle yderligere oplysninger om dig. Når du udfylder sundhedsjournalen i forbindelse med dit Uimodståelig forløb vil du blive bedt om at afgive dit udtrykkelige samtykke til, at vi må behandle disse oplysninger. Ved første 1:1 konsultation vil du ligeledes blive bedt om, at afgive dit udtrykkelige samtykke til at vi må indsamle og opbevare de sundhedsoplysninger som du giver ved konsultationen. Da vi er en sundhedsfaglig virksomhed er vi forpligtet til at opbevare journalnotater i 5 år efter endt forløb. Al data opbevares efter forskrifterne og med høj datasikkerhed.

 • Ved tilmelding af nyhedsbreve

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, accepterer du, at vi må indsamle og opbevare oplysninger om dig dvs. navn og e-mail. Vi bruger oplysningerne, som vi indsamler i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet til at kunne sende dig inspirationsmails, informere dig om vores produkter, og til markedsføring af nye varer/ydelser.

 • Når du kontakter vores kunderådgivning

Når du skriver til vores kunderådgivning på support@annabodanova.dk indsamler vi oplysninger om dig, herunder dit navn, mail og det henvendelsen drejer sig om. Din  henvendelse opbevares i 30 dage hvorefter den automatisk slettes. Hvis du ønsker at få din henvendelse slettet med det samme, kan du skrive til support@annabogdanova.dk.

 • Når du medvirker i interviews, brugerundersøgelser mm.

Hvis du medvirker i interviews eller deltager i brugerundersøgelser vil du blive bedt om at give dit udtrykkelig samtykke. Med dette samtykke giver du tilladelse til at vi må bruge din historie og evt. billeder i fremtidigt promoveringsmateriale f.eks. på vores hjemmesider, nyhedsbreve, sociale medier osv. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og kræve, at vi sletter dine data. Vi gør dog opmærksom på, at det ikke er muligt at tilbagekalde samtykke for allerede trykt materiale.


Brug af databehandlere
Vi gør brug af eksterne databehandlere når vi indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger. Disse databehandlere bruges bla. i forbindelse med produktkøb, membership sites, rådgivning/vejledning, indhentning af sundhedsjournaler og brugerundersøgelser. Det gælder følgende:

 • Simplero
 • Zendesk
 • Mindbody
 • Terapeutbooking
 • Surveymonkey
 • Wufoo
 • FormBucket
 • Wetransfer

Disse virksomheder behandler alene oplysninger om dig efter vores instrukser. Vi har som dataansvarlig indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere, og det er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. Databehandlerne må ikke bruge oplysningerne til andre formål, end dem vi har aftalt med dem. Alle vores databehandlere er underlagt den samme tavshedspligt som os. Bemærk at databehandlere uden for EU har indgået en såkaldt “Privacy Shield”, som er en aftale mellem EU og USA, som er gældende når persondata opbevares på og overføres til server i USA.


Brug af cookies

Når du besøger vores websites indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold samt til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke til at vi indsamler oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem. 

Anna Bogdanova ApS bruger cookies til at forbedre navigationen på hjemmesiden, til statistik og målrettet markedsføring for os selv og 3. parter. Cookies er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende din enhed og huske de indstillinger, du har godkendt tidligere. Cookies kan ikke indeholde skadelige koder som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. Du vil til enhver tid kunne slette dine cookies. 

Hjemmesiden indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte Google, Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, Sleeknote mv.


Dine rettigheder

Som dataansvarlig har vi pligt til, at oplyse dig om de rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt du gør brug af en eller flere af dine rettigheder over for os, kan vi i tilfælde af dette kræve yderligere dokumentation for at sikre din identitet.

 • Retten til indsigt

Du kan til enhver tid skriftligt anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, til hvilket formål oplysningerne er registreret mm. Du har ligeledes ret til en kopi af de personoplysninger som vi behandler om dig.


 • Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på en fejl, i vores oplysninger, bedes du skriftligt henvende dig til os, så oplysningerne kan blive rettet.


 • Retten til at blive glemt

Du har til ret til, med visse undtagelser, at få slettet dine personoplysninger. Dette gøres ved skriftlig henvendelse til vores mail: support@annabogdanova.dk. Det gælder eks. hvis opbevaringen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for at opfylde et formål, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage. Bemærk dog, at der kan være tale om visse undtagelser, der gør at vi ikke kan slette alle oplysninger.

Når du skriver til vores kunderådgivning vil din henvendelse blive opbevaret i 30 dage hvorefter den automatisk slettes. Hvis du ønsker at få din henvendelse slettet med det samme, kan du skrive til support@annabogdanova.dk.

Ved tilmelding til et af vores nyhedsbreve, køb af et af vores online produkter eller gratis online programmer vil du automatisk blive registreret i Simplero, hvor dine personoplysninger vil blive gemt. Du har til enhver tid ret til at få slettet disse oplysninger, enten ved henvendelse til support@annabogdanova.dk eller ved selv at slette din Simplero-profil. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du sletter din Simplero-profil, vil du miste adgangen til de produkter som du har købt hos os og på andre Simplero-platforme.

Bemærk at vi en gang om året sletter inaktive kunder fra Simplero. Vi har defineret en inaktiv kunde som én der:

 • Ikke har købt et eller flere produkter hos os.
 • Har afmeldt sig alle mailinglister.
 • Har sat “Do not contact” til.  
 • Ikke har åbnet mails fra os det sidste år (unengaged subscribers) 

Kunden skal ikke nødvendigvis opfylde alle ovenstående punkter for at være inaktiv. 

Da der i vores virksomhed er ansat autoriserede personalegrupper (bl.a. fysioterapeuter og sygeplejersker), er vi underlagt Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Det betyder, at vi er forpligtet til at føre journal på den rådgivning og vejledning som vores sundhedsfaglige personale giver i forbindelse med din deltagelse på Uimodståelig forløbet og ved 1:1 konsultationer. Det betyder også, at vi er forpligtet til at opbevare journalnotater i 5 år efter endt forløb eller til afslutning af en evt. klage. Personoplysningerne bliver opbevaret i vores journalsystem Terapeutbooking, og behandlingen vil overgå til alene at være opbevaring, således at vi ikke længere vil bruge noget af den viden, medmindre du på et senere tidspunkt giver os fornyet samtykke e.lign.

 • Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde mulighed for at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring.


 • Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret almindeligt anvendt maskinlæsbart format, samt til at bede om overførsel til en anden dataansvarlig.


 • Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, bl.a. med henblik på profilering.


Tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.

Dit samtykke til markedsføring, herunder vores nyhedsbreve, kan du til enhver tid tilbagekalde ved brug af linket på den modtagne mail, eller ved skriftlig henvendelse på support@annabogdanova.dk. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, fraskriver du dig muligheden for at modtage vores nyhedsbreve.

Dit samtykke, som du har givet i forbindelse med din deltagelse på Uimodståelig forløbet (med sparring), er frivilligt, men hvis du vælger at tilbagekalde samtykket, fraskriver du dig muligheden for personlig rådgivning i Terapeutbooking. Det skyldes at vi er lovmæssigt forpligtet til at føre journal på den rådgivning og vejledning som vores sundhedsfaglige personale giver dig. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail til support@annabogdanova.dk.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke vil vi slette dine personoplysninger, medmindre vi er lovmæssig forpligtigt til at fortsætte behandlingen og/eller opbevare oplysningerne. Da vi er en sundhedsfaglig virksomhed er vi underlagt journalpligt. Det betyder, at vi er forpligtet til at opbevare alle personoplysninger omkring dit Uimodståelig forløb (med sparring), og journalnotater i forbindelse med 1:1 konsultationer i 5 år efter endt forløb. Behandlingen af de personfølsomme oplysninger vil på dette tidspunkt ændres til alene at omfatte opbevaring. Dine oplysninger vil derfor ikke blive anvendt af os i opbevaringsperioden, medmindre vi på et senere tidspunkt får fornyet samtykke fra dig.


Din ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger. Din klage skal sendes til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33193200 eller via email: dt@datatilsynet.dk.


Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Personoplysningerne vil alene blive anvendt af medarbejdere, der har et reelt behov for disse, for at udføre deres arbejde med at rådgive dig bedst muligt i dit forløb hos os.


Vores kontaktoplysninger

Anna Bogdanova ApS

Rønnebærvej 92A

2840 Holte


Hjemmeside: Annabogdanova.dk

Email: support@annabogdanova.dk


Yderligere oplysninger

Det er muligt at søge yderligere oplysninger om persondataloven på www.datatilsynet.dk


Anna Bogdanova ApS
Nærværende Persondatapolitik er senest ændret den 1. april 2020.