TESTSVAR

FIND DIN STYRKE
ER DU I BALANCE ELLER TRÆKKER DU OVER?

Med denne test får du et hint om, hvor meget overskud der er på din kropskonto lige nu.

Testen placerer dig i en af 4 faser og fortæller, om din krop er i balance eller om du trækker over. Vi kan se det som en konto, der går i minus, når kravene er for høje.

Hør intro-videoen om kropsøkonomi
– og scroll ned ad siden for at finde en video til fase 1, 2, 3 og 4. 


LYNGUIDE TIL KROPSØKONOMI

Hver gang vi står over for en udfordring fysisk såvel som mentalt, så igangsætter hjernen en række processer, som hjælper dig med at mobilisere energien til den udfordring. 

For at udfordringen gør dig stærkere, skarpere og mere modstandsdygtig, skal der efter endt udfordring igangsættes en genopfyldningsproces. 

Hvis der kronisk bliver mobiliseret mere energi, end du når at fylde op, registrerer hjernen et overtræk og begynder at skrue ned for dit energiforbrug.

Efter længere perioder i "kamp", vil man nå til et tidspunkt, hvor man ikke længere kan mobilisere energi tilstrækkelig til at påtage os de kampe eller projekter, som er vigtige for os.

Du finder styrken til dét du har brug for, ved at forstå, hvilken kropsøkonomisk fase du er lige nu og her – og opfylde lige netop de behov, som både hjernen og kroppen har lige netop i denne fase. 

FASE 1 – BUFFER

Er du i fase 1, er din konto pænt i plus. Du har overskud og nemt ved at restituere. Uforudsete udfordringer slår ikke bunden ud af din kropsøkonomi. Det er her du skal investere ekstra energi i opbygning af din styrke og muskelmasse, så du har mere at stå imod med, når hverdagen bliver mere krævende.

FASE 2 – OVERTRÆK

Er du i fase 2 trækker du over på din kropskonto, ofte fordi den ene udfordring afløser den anden i din hverdag, og du er så høj på stresshormoner, at du enten ikke mærker behovet for at tage pauser eller ikke kan falde til ro, selv når du gearer ned. Det er her du har brug for mere aktiv restitution, for hurtigere at kunne skifte over til det genopladende gear. 

FASE 3 – GÆLD

Er du i fase 3 er du i gæld. Når du bruger ressourcer, du faktisk ikke har, koster det dig uforholdsmæssigt meget. Her oplever du, at det der har virket for dig før, ikke virker længere. Stimulanser kan slet ikke i samme grad få dig i gear. Du har brug for træning og aktiviteter af kort varighed, som giver dig mere energi, end de tager fra dig.

FASE 4 – INDEFROSNE RESSOURCER

Er du i fase 4 lægger din hjerne låg på dine knappe ressourcer, og du kan næsten ikke få tændt din "kamp" respons, men føler dig i dvale. Selv de mindste gøremål kan udmatte dig. I denne fase har du brug for at udvide din komfortzone med mikroskridt og sikre regelmæssighed og forudsigelighed i dine rutiner, så din hjerne etablerer tillid til dig igen.