ANNAS

PRINCIPPER


 

MINE OVERBEVISNINGER – OM DIG!

De overbevisninger vi har om det menneske, der står foran os, har i mange tilfælde en større betydning for effekten af de tiltag, som vi iværksætter - end selve tiltag.

Særligt i smertevidenskab er der i disse år stor fokus på, hvordan en behandlers overbevisninger - og ord man bruger - fx om, at patienten er ”i stykker” kan forværre patients chancer for at blive smertefrie, selvom de bliver sat til at lave alle på papiret rigtige øvelser.

For at skabe varige forandringer hos andre mennesker skal vi starte med at pudse de briller, som vi ser andre med. Og for at du lykkes med at skabe en forandring, som holder - er det afgørende, at du bliver set som et HELT og kompetent menneske. Ikke et projekt, som skal fixes.


HER ER DE 9 OVERBEVISNINGER, SOM JEG HAR OM DIG.

Det er mit håb, at du også kan begynde at se dig selv med disse briller.
De briller, som jeg altid har på i alt mit arbejde.

 

1. PRINCIP OM HELHED 
DU ER HELE DIG, HELE TIDEN

Du kan ikke adskille krop og sind eller dele kroppen op i enkeltdele.
Du kan ikke stille krav til én del af dig og forvente at resten forbliver upåvirket.
Hvordan du har det fysisk og psykisk er til enhver tid et resultat af interaktionen mellem alt, hvad der sker i din krop, din adfærd, dit selvbillede, dine tanker, følelser og forventninger, dine omgivelser og dine relationer - ja, alt i dit liv.
Løft blikket fra “det, der ikke virker lige nu” til hele billedet.
Når du gør en lille bitte ting som er positiv, så påvirker den helheden positivt.

 

2. PRINCIP OM INTENTION

DET HANDLER IKKE KUN OM, HVAD DU GØR – DET HANDLER OGSÅ OM, HVORFOR OG HVORDAN DU GØR DET

Sæt dine egne mål. Sundhed er ikke målet i sig selv, men midlet til at kunne leve det liv, du gerne vil leve.
Du kan først træffe de bedste valg for dig selv, når du tager udgangspunkt i hvordan du har det og gerne vil have det - frem for at måle dig mod ydre krav og idealer, om hvad sundhed er.

Der er ikke noget du skal. Dine forventninger til hvad du gør - og hvad det vil gøre ved dig - påvirker effekten af det du gør, på godt og ondt. Øv dig i træffe valg der føles gode for dig, for din egen skyld. Væk fra *jeg burde* - hen mod *jeg vil*.

 

3. PRINCIP OM ANERKENDELSE

DU KAN IKKE VÆRE FORKERT  

Jeg gør mig umage for at se dig for hvad du er, og ikke for hvad du ikke er, eller hvad du mangler.
Du gør altid det bedste du kan, med de ressourcer du har til rådighed. Dine oplevelser er 100% reelle og kan ikke sammenlignes med andres. Du er dig. Du er ikke dit problem. Du er ikke defineret af dit problem, og der er også rigtig meget af tiden, hvor du ikke har det problem.

Øv dig i at få øje på de øjeblikke, hvor problemet ikke er der. Ved at se på de ressourcer, som allerede er tilstede, og undersøge hvordan de kan bringes endnu mere i spil, bliver det muligt at gøre mere af det som bringer dig tættere på dig selv og dine værdier. Se på, hvad du allerede kan gøre - i stedet for at sammenligne dig op imod alt dét, du ikke kan gøre.

 

4. PRINCIP OM OVERLEVELSE  

DU ER IKKE I STYKKER  

Der er altid en god grund til at du gør det du gør, og mærker det du mærker. Når det føles som om kroppen og sindet modarbejder dig, så er det i virkeligheden dig, der passer på dig. Din krop og hjernes førsteprioritet er altid overlevelse på den korte bane. Dit system samarbejder hele tiden om leve op til de krav der bliver stillet, for at holde dig i live i de omstændigheder du er i lige nu.

Dit system er utroligt dygtigt til at tilpasse sig, og formålet er altid at passe på dine ressourcer. Du kan ikke trumfe kroppen med din viljestyrke, ligesom du ikke kan få en blomst til at vokse hurtigere ved at hive i den. Kroppen og sindet vil søge mod balance, hvis du sørger for at skabe de omstændigheder der er brug for. Det dér der rykker dig mest, er det du har brug for lige nu.

 

5. PRINCIP OM PLASTICITET  

DU KAN ALTID SKABE EN FORANDRING  

Din krop og din hjerne tilpasser sig hele tiden til de erfaringer du gør dig, og de fortællinger du danner.
Hver dag er en mulighed for at gøre noget anderledes. Du kan altid få det bedre. Du behøver ikke gøre det perfekt - du skal bare starte.

Du øver dig altid i at blive bedre til noget - også når du gør det du plejer. Hver gang du gør noget, så styrker du enten et allerede eksisterende mønster eller starter et nyt. For at det nye mønster skal blive stærkt, så skal du gøre det igen og igen. Du bliver aldrig god til det, du ikke øver dig i. Du er nødt til at starte der, hvor du er. Det kræver et aktivt valg at starte en forandring.

 

6. PRINCIP OM KOMPLEKSITET  

DER ER ALDRIG KUN ÉN ÅRSAG, DERFOR ER DER ALDRIG KUN ÉN LØSNING  

Du behøver ikke at regne problemet ud, inden du går i gang. Der er altid flere løsninger. Når du gør noget helhedsorienteret for at løse et problem, vil du netop løse flere problemer samtidigt. Selv når du oplever at have et lokalt problem, vil du få mest gavn af en helhedsorienteret løsning. En stor forandring kræver ikke nødvendigvis store tiltag. Løft blikket fra “det der ikke virker lige nu” til hele billedet. Når du gør en lille ting som er positiv, så påvirker den helheden positivt.

 

7. PRINCIP OM NYSGERRIGHED  

DER ER IKKE NOGEN FACITLISTE  

For at finde nye løsninger er du nødt til at træde nye veje - og det kan du ikke, hvis du hele tiden er bange for at træde forkert. Flyt fokus fra den perfekte plan - til at danne dine egne erfaringer for at finde din egen vej. Du kan ikke gøre noget forkert. Alt er bare erfaringer som hjælper dig med at justere kursen. Hver gang du prøver noget, lærer du noget.

Slip tanken om at gå direkte til målet. Succeskriteriet er IKKE at gøre det perfekt fra starten. Succeskriteriet er at danne så mange forskellige erfaringer, at du bliver bedre til at mærke hvad der er gode valg for dig. Du kan ikke mærke, at du har brug for noget, som du aldrig har prøvet. Du behøver ikke kende dine præcise behov på forhånd for at kunne finde ud af hvad du har brug for. Du kan blot prøve dig frem og justere undervejs.

 

8. PRINCIP OM HANDLING  

DET MULIGE TRUMFER ALTID DET IDEELLE  

Sæt handlingsorienterede mål i stedet for resultatorienterede mål. Formålet med den enkelte handling er ikke resultatet. Formålet er at skabe mere overskud og minimere modstand - til at gøre det igen og igen - og igen og igen - og dét vil skabe resultatet. Tag din dagsform seriøst. At acceptere hvad du kan lige nu, betyder ikke at du giver afkald på dine drømme - tværtimod.

Selv de største resultater kommer af det, du kan gøre dag ud og dag ind. Lad ikke tankerne om handlingerne/resultaterne forhindre dig i at udføre handlingerne. Det må gerne være nemt. Selv den mindste handling er vigtigere end de største planer. Sæt barren så lavt, at det bliver nemt at komme i gang. Der er 99 muligheder mellem 0 og 100. Gør din plan så fleksibel, at du aldrig kan falde af den.

 

9. PRINCIP OM REGELMÆSSIGHED  

FREKVENS ER VIGTIGERE END VARIGHED ELLER INTENSITET  

Du bliver hurtigere bedre til noget, når du gør det tit og mens du er frisk og fokuseret, end når du gør noget til udmattelse og sjældent. Vælg et action step, som du kan gøre regelmæssigt. Når du øver dig i at gøre noget nemt ofte, opbygger du momentum til at kunne gøre sværere ting ofte. Vælg hellere et mindre action step, som du kan gøre hver dag, end et større action step, som du kan gøre én gang om ugen.

I stedet for at spørge “hvad er den optimale løsning?” og “hvor tit skal jeg gøre det?” spørg “Hvad er dét, som jeg kan gøre tit?”